25-ата годишнина от падането на комунизма задължително си струва да се отбележи и да се осмисли.

Няма никакво съмнение, че падането на комунизма е събитие с огромно историческо значение за България и ако днес носталгията към комунизма се подхранва от една страна умишлено, но от друга страна заради очевидните неудачи на българския Преход, ако днес това е така, аз съм сигурен, че след още 25 години оценката за българския комунизъм ще бъде такава, каквато му се полага – една човеконенавистническа система, основа на лъжа и цинизъм, коментира президентът Петър Стоянов пред БНР.

В същото време Преходът в България не отговаря на очакванията на българите, а това е така, защото той се прави от същите хора, може би със същия ентусиазъм, които строиха комунизма в България преди 1989-а година.

Българите трябва да разберат, че не системата, не европейската ни интеграция е виновна за нашето положение, защото тази система, с тези ценности работи превъзходно в Холандия, във Франция, Германия, а заради природата на българския Преход, който носи не само родилните петна, но и преките последствия на циничния български комунизъм.