ТБ Първа инвестиционна банка АД започва предлагането на нови шестмесечни депозити „Заплата” и „Пенсия” с промоционални лихвени проценти, съобщиха от финансовата институция. Офертата по депозит „Заплата” важи за всички физически и юридически лица и стартира от 19 май тази година и е валидна в рамките на 3 месеца.

Лихвата по новооткрит шестмесечен депозит „Заплата” е 7.7% годишно за левове и евро. При депозит „Пенсия” лихвата е 7.9% на годишна база. Двата продукта предлагат възможност за ежемесечно превеждане на лихвата по картова сметка на клиента или изплащане на цялата лихва в края на договорения период.

След изтичане на първия 6-месечен период, депозитът се подновява автоматично за същия срок при стандартните лихвени равнища. Така клиентите, които желаят да продължат депозита си няма да имат ангажимент да посещават банката, за да го продължат.

ПИБ предлага и промоционални условия за новооткрити тримесечни и едногодишни депозити в през периода 19 май – 20 август 2008 г. Лихвеният процент за едногодишен депозит е 8% в лева и евро, а за тримесечния депозит - 7.5% на годишна база.

Депозитите в ПИБ се откриват безплатно, няма такса за обслужване, нито такса за закриване. ПИБ не поставя изискване и за минимална сума за откриване, както и минимално салдо за олихвяване.