ТБ Първа инвестиционна банка АД е закупила миноритарен пакет акции от капитала на Здравноосигурителна каса Прайм хелт АД.

Това съобщават от дружеството чред X3 News, като допълват, че по този начин контролират 2% от капитала на частната здравна каса.

Наред с придобивката, банката ще има право при следващо увеличение на капитала на дружеството да запише такъв брой акции, който дава правата на мажоритарен акционер.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!