Пазарът на безалкохолни напитки показва признаци на излизане от кризата, макар българинът да е намалил консумацията на газирани напитки и натурални сокове. По данни на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България през първите шест месеца на годината у нас са изпити 668 млн. литра безалкохолни напитки. Потреблението е само с 10 млн. литра по-малко от същия период на 2011 година.

Асоциацията отчита ръст в потреблението на бутилирани води. Продажбите са по-високи с 1% както за второто тримесечие, така и за първите шест месеца на годината. 295 млн. литра са реализираните бутилирани води на пазара през полугодието срещу 293 литра за същия период на предходната година. 1% ръст в потреблението на натурална минерална вода, 4% при трапезната вода и 1% при газираната вода. Браншовата асоциация прогнозира, че на пазара ще бъдат реализирани 648 млн. литра или с около 1% повече от 2011 година.

Българският потребител е консумирал с 4% по-малко газирани напитки в периода март-юни 2011 г. и с 3% по-малко в първите шест месеца на годината.

При негазираните напитки е отчетен спад от 2% за второ тримесечие и за полугодието като цяло.

Най-засегнато от неблагоприятните икономически тенденции продължава да бъде потреблението на натурални плодови сокове и нектари. Консумацията продължава да намалява като данните сочат спад от 4% за тримесечието и 5% от началото на годината в сравнение с нивата от същия период на предходната година. Около 13 млн. литра натурални сокове и нектари се реализирани на пазара, което е с 1.5 млн. литра по-малко от полугодието на 2011 година. Наблюдава се растеж в дела на вносните продукти.

Групата “студен чай”, при която се отчитаха значителни темпове на растеж в последните две години, продължават колебанията на лек ръст и лек спад. Очакванията в края на годината са потреблението да достигне нива малко над от 27 млн. литра и да приключи с ръст от 1%.

С 2% е намаляло потреблението на напитки от групата “енергийни и спортни” за първата половина на 2012 год., но се очаква в края й  да се постигне минимален ръст от 1%. Разнообразието в тази категория напитки продължава да се увеличава поради по-големия внос, а цените запазват нивата си.

Асоциацията очаква общото потребление на безалкохолни напитки през годината да бъде приблизително 1500 млн. литра, сравнимо с показателите за 2011 год. или с лек спад. Това означава потреблението на глава от населението да остане около 200 литра.