Пилотен проект за обслужване на едно гише на пощенските пратки стартира от 25 януари 2010 г. в София, решиха на среща директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов и главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Милен Керемедчиев, съобщиха от митническата администрация.

На едно гише ще бъдат обслужвани всички пощенски пратки, в сградата на Митница Столична на ул. „Веслец” 84.

Пратките от трети страни, изпратени от юридическо до физическо или юридическо лице, на стойност между 30 лева и 150 евро, за които се дължи ДДС, ще бъдат обработвани по опростена процедура, като ДДС-то ще се начислява с квитанция за внос.

За пратките, за които се дължи както ДДС, така и мито, остава изискването за подаване на митническа декларация и притежаване на ЕОРИ номер. В тези случаи обслужването също ще се извършва на едно гише.

Обслужването на едно гише е първата стъпка към изграждането на Национален център за специализирана обработка на международни входящи пратки.

Предвижда се центърът да започне работа след три месеца. Преди това ще бъдат решени всички логистични въпроси и детайли, за да се улесни максимално обслужването на хората.

В центъра служители на пощите и на митниците ще обработват съвместно пратките, които в последствие ще се разпределят към пощенските станции по цялата страна.