Банка Пиреос България и Европейската банка за възстановяване и развитие подписаха 3 договора за кредитни линии на обща стойност от 13 милиона евро. Чрез тях Банка Пиреос България се ангажира да подкрепи и осигури финансиране както за физически лица и домакинства, така и за българския бизнес с цел неговото по-ефективно и конкурентно развитие.


Първата кредитна линия е в размер на 1 500 000 евро по Програмата за енергийна ефективност в дома
( REECL). Чрез нея Банка Пиреос България ще финансира проекти на физически лица и домакинства за реализация на енергоспестяващи мерки в жилищни сгради.

 

Кредитополучателите могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ в размер на 20% за индивидуални проекти и 30% за групови проекти след успешно завършване на проектите.

 

Втората кредитна линия е в размер на 1 500 000 евро по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика, Компонент „Заемно финансиране” в рамките на финансовия инструмент „Енергийна ефективност за конкурентоспособна икономика”( BEECIFF).

 

Чрез нея ще се финансират малки и средни предприятия с цел подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии и за намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване на инвестиции, полезни за околната среда, за намаляване на отпадъците и за енергоспестяващи производствени технологии.

 

Третото споразумение е договор за търговско финансиране в размер на 10 000 000 евро. Неговата цел е стимулиране на вноса и износа на стоки от страна на български компании.