Реализацията на 215 електронни услуги до 2015 г и възможността гражданите и бизнеса да ги ползват достъпно, удобно и масово предвижда проектът за Стратегия за електронно управление. Той е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщиха от ведомството.

В проекта е предвидено още създаването на Национален съвет за е-управление от представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, браншови и граждански организации. Освен това, във ведомствата и общините ще бъдат поставени публични терминали за интернет и ползване на услуги.

Стратегията посочва като конкретна цел да се въведат електронни фактури, като към края на периода се очаква 100 процента от административните структури и 90 на сто от бизнеса да възприемат промяната. Търговете в държавната администрация ще станат 100 процента електронни, ще има електронно разплащане за всички държавни събирания, обясняват още от транспортното министерство.