Днес бяха пласирани 90 хил. права на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ. Те бяха изтъргувани в яест сделки на цена от 0.01 лв. Общият брой на издадените права е 150 хил. Останалите 60 хил. права ще се предловат на инвеститорите до 29 февруари, когато е и крайната дата за търговията с правата на дружеството със специална инвестиционна цел.

Каквто DarikFinance.bg вече писа, от днес започна вторичната търговия с правата на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ, а борсовият код е R2ROIPR. Дружеството планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София с цел последващото му закупуване, регулиране и продажба.

Учредители на дружеството са договорен фонд „Капман Макс” чрез УД „Капман Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала и 7 физически лица с по 7%. Изпълнителен директор на дружеството е Станимир Зашев.