Всички 6.34 млн. права на Индустриален Холдинг България АД бяха записани не провелия се днес аукцион. Цялото количество бе пласирано в 103 сделки, а цената бе на нива от 3.605 лв. и 7.50 лв. за брой. Оборотът възлезе на 22.925 млн. лв.

Срещу три права могат да се запишат две нови акции на холдинга по номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.40 лв. за брой.

Крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала е 5 декември.

Индустриален холдинг България ще увеличи капитала си от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева. Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на морското направление на холдинга.

Също днес се проведе открит аукцион за продажба на неизползваните права от увеличението на капитала на Централна кооперативна банка АД. Бяха записани всичките 843 004 права.

ЦКБ АД планира да увеличи капитала си до 83.16 млн. лв.