Оборотът на фирмите в област Пловдив е с 32% по-висок през 2014 г. спрямо нивата от 2009 г., като те генерират продукция на стойност близо 12 млрд. лева, от които 29% или 3.4 млрд. лева са добавена стойност.

Заетостта в региона се стабилизира през последните 3 години, като наетите в областта представляват 9.3% от наетите в страната или общо 210 хил.

Пловдив се нарежда след София (31.6%), но преди Варна (6.8% от наетите) и Бургас (5.6%) по отношение на броя заети в страната. Пловдивска област осигурява 66 хил. работни места в преработващата промишленост. Инвестициите в района са на стойност от 1.5 млрд. лв., като все още не са се върнали на нивата от преди кризата.

Това отчетоха Лъчезар Богданов и Георги Стоев от Industry Watch на конференция „Пощенска банка среща бизнеса“, която се проведе вчера в Пловдив.

„Райони като Пловдив са изключително важни за положителното развитие на икономиката ни, затова един от водещите приоритети на Пощенска банка е стимулирането на бизнеса и предприемачеството тук. За нас е важно не само да сме близо до клиентите си, но и да предлагаме гъвкави финансови решения, които работят най-добре за тях. Над 60 000 клиенти в областта ни се доверяват както за ежедневните си банкови операции, така и да ги консултираме в управлението на фирмените им финанси,“ заяви от своя страна Димитър Шумаров, изпълнителен и главен финансов директор на Пощенска банка.

„В Пловдивска област над 15 000 фирми ползват кредити за над 800 милиона лева кредитен портфейл. В този район отчетохме и над 300 милиона лева депозити“, коментира Ангел Матеев, заместник-началник сектор „Банкиране на дребно“ в Пощенска банка.

От обсъдените данни на конференцията стана ясно, че регионите в България с по-добре развита индустрия успяват по-бързо да преодолеят негативните ефекти от рецесията, която беше обхванала почти цяла Европа.

Индустрията е най-силно развита в област Пловдив и в столицата София, като предприятията в Пловдив осигуряват заетост на 13% от наетите, а в индустриалните фирми в столицата работят 12% от всички наетите в преработващата промишленост в страната. Това превръща Пловдив във водещ индустриален център в страната.

Пловдив е лидер в производството на напитки, основни метали, хартия, картон и изделия от хартия и картон, производството на химични продукти, както и в производството на изделия от каучук и пластмаси. Градът е втората дестинация за аутсорсинг в България. Очакванията са положителните тенденции за района да се запазят или да се увеличат и през 2016 г.