Парите в застрахователните дружества в България скочиха с 625 млн. лв. за година и към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 5.945 млрд. лв.

В сравнение с последните три месеца на 2014 г. увеличението е с 264.9 млн. лв. Данните на БНБ показват, че все повече българи започват да мислят за бъдещето си и търсят сигурност в застрахователните услуги.

За тази промяна в нагласите на хората допринасят както рекордно ниските лихвени нива при депозитите, така и серията от наводнения, които засегнаха страната през изминалите 12 месеца. Реално в момента много от застрахователните продукти носят по-добра доходност от влоговете в банките.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 265.8 млн. лв., до 1.565 млрд. лв. към края на март 2015 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане се увеличават с 364.7 млн. лв., до 4.380 млрд. лв. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2015 г. преобладават облигациите, които на годишна база се увеличават с 526.3 млн. лв., до 2.971 млрд. лева.

Спрямо края на март 2014 г. депозитите намаляват със 155.5 млн. лв., до 792.3 млн. лв., а средствата във вземания от застрахователни операции нарастват с 53.8 млн. лв., до 668.4 млн. лева.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, на годишна база към края на март 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 247.9 млн. лв., до 3.153 млрд. лв.