Броят на новите заявления за получаване на обезщетения при безработица в САЩ е намалял през миналата седмица. Министерството на труда в САЩ е изчислило, че в седмицата завършила на 21 август са подадени 473,000 нови искове.

Това число е по-ниско от очакванията на пазара. Същевременно броят на заявленията от предходната седмица е ревизиран в посока нагоре до 504 000. Тоест темпът на увеличаване по този показател е намалял с 31 000 през седмицата.

Същевременно ако се борави с месечни данни, тоест се осредни броят на заявките при безработица за последните четири седмици, броят им се показва до 486 750 броя. Това е най-високото значение на показателя от миналия ноември. Претеглената месечна величина се използва, за да се неутрализират случайните седмични колебания.

Така или иначе, при по-негативните очаквания на пазара, намалението на исковете за безработица само за седмица с 31 000 ще се изтълкува най-вероятно в позитивна насока от пазарите.