Значително увеличение в броя на превозените пътници с метрото отчита националната статистика. Данните показват, че подземния транспорт е извозил 38.7% повече пътници във времето от януари до края на март, спрямо същия период на миналата година.

 

Подобрен е и броят на превозените пътници с другите средства на градския транспорт в страната. Трамваите и тролейбусите са поели общо 79.806 млн. пътувания през периода, което е с 9.8% повече, в сравнение с първото тримесечие на 2012-та година.

 

Статистиката преброява и 130.537 млн. пътувания на хора с железопътния и автобусния транспорт през първото тримесечие. Това е с 2.4% повече, спрямо същия период на предходната година.

 

Увеличение с 2.5% има при клиентите на автобусния транспорт, докато при жп транспорта има намаление в броя на пътниците с 0.1% на годишна база.

 

Не така позитивна е обаче статистиката на превозените товари по суша, релси и море. Статистиката показва, че превозваческите фирми са имали по-малко работа през периода. Сравнено с предходното тримесечие има спад на превозените товари с 1.3%, а на извършената работа, измерена в тон километри - с 0.6%.

 

Най-чувствително е влошаването при международните превози, железопътните превози, морския транспорт.

 

Във времето от януари до края на март сухопътният транспорт е превозил 2.716 млн. тона товари, което е с 14.2% повече спрямо първото тримесечие на миналата година. Ръстът е изцяло за сметка на вътрешните превози, при които има изменение от 26.6%. При международните превози има спад на товарите с 3.3% на годишна база.

 

При водния транспорт има спад на товарите с 3.2%, като само морският транспорт е превозил с 14.2% по-малко товари, докато при речния транспорт се наблюдава известно увеличение с 4.8%.

 

Извършената работа в тонкилометри отбелязва общ спад с 45.3%, като морският транспорт се срива с 48.3%, а речният - с 14.1%.

 

Корабите и фериботите са превозили повече пътници през периода, като това се дължи най-вече на морския транспорт, който е превозил повече пътници на по-дълги разстояния.