Премиер министърът на  Япония Таро Асо разкри подробности около поредния план за стимулиране на икономиката, чиято стойност е 15 трилиона йени, равняващи се на 150 млрд. долара.

Стойността на пакета представлява 3% от Брутния вътрешен продукт на страната и ще бъде разходван с цел пресичане на негативните процеси в икономиката, защита на гражданите и подпомагане на бъдещия растеж. Усилията на японското правителство са и част от глобалните действия за възстановяване на икономиките от кризата.

Япония изпадна в най-голямият си финансов колапс от Втората световна война насам. БВП спадна с 12.1% на годишна база през октомври-ноември. Основно влияние за това оказва намалението на експорта и производството. Проблемите се появяват и на пазара на труда.

Мерките в новия правителствен план включват подкрепа за останалите без работа, помощи за малките бизнеси и стъпки за подобряване на медицинските услуги. Ще бъдат разгледани възможностите за правителствени покупки на изпадналите в криза пазари. В разчетите са включени и дейности, които не изискват харчове - това са намаляването на данъци и кредитни гаранции, които според Таро Асо са най-големите, правени в историята на Япония.

С поредния спасителен план публичният дълг на Япония вече възлиза на 170% от БВП, което е най-голямата стойност сред икономиките с висока индустриализация. Yahoo Finance