В очите на Международния валутен фонд Португалия е отличник по изпълнението на предписаните рецепти за финансово оздравяване и през следващата година ще бъде в достатъчно добро положение, за да се върне обратно на облигационните пазари и да може сама да намира финансиране от инвеститорите.

Към момента тя е отрязана от финансиране, тъй като потенциалните купувачи искат твърде високи лихви за новоемитираните държавни ценни книжа. Доходността по тях се вдигна значително, като разликата в доходността, която инвеститорите искат, за да купят португалски 10-годишни облигации, а не германски, скочи до 12.02% спрямо 5.11% през миналия април. 

Това става ясно от телевизионно интервю на агенция Bloomberg с Абебе Аемро Селаси, отговорник на МВФ за Португалия. За да получи помощния пакет от € 78 млрд. евро, сглобен от МВФ и Европейския съюз, Португалия вдига данъци и редуцира правителствените разходи. По изчисления на МВФ съотношението на дълг към Брутен вътрешен продукт в страната ще се стабилизира на 115% до 2013 година, след което ще започне постепенно да намалява.

Страната се бори за инвеститорското доверие с всички средства, които има. Провежда структурни реформи, след като бяха извършени и политически промени. Макар дълговата криза в Гърция да е доста по-различна от кризата, която сполетя Португалия, влиянието на онова, което се случвай в Атина е много важно за португалците, защото влияе върху инвеститорските решения.