Финансовият министър на Португалия Фернандо Тешейра е на посещение в Пекин, в опит да убеди китайското ръководство да купува повече облигации на иберийската държава – научили са BBC. Португалия се опитва да стабилизира държавните финанси, без да прибягва до помощта на ЕС и МВФ – помощ свързана с изпълнението на редица неудобни условия.

Преди няколко дни министър Тешейра е бил и в Бразилия, със същата цел. Тогава той е посочил, че Лисабон се стреми да „диверсифицира инвеститорите в правителствения дълг извън Европа“. Визитата на министъра в Китай не е придружена от никаква официална информация, но е потвърдена от португалското външно министерство. Китай е един от големите купувачи на правителствени ценни книжа на закъсалите страни от еврозоната и е поела принципен ангажимент да купува още от тях.

Бюджетният дефицит на Португалия кара редица коментатори да предполагат, че страната ще последва Гърция и Ирландия и ще трябва да кандидатства за специална международна финансова подкрепа. Това от своя страна повишава доходността на португалските правителствени облигации, тъй като рискът от държавен фалит се преценява за нараснал. Така за страната е все по-трудно да финансира нуждите си, движейки се в порочен кръг.