Португалия днес инжектира повече от € 6.65 млрд. в частните банки Banco Comercial Português и Banco Português de Investimento и в държавната Caixa Geral de Depósitos, за да могат кредитните институции да отговорят на критериите по Базел 3, за капиталова база от над 9% от размера на активите.

 

От въпросната сума € 5 млрд. идват от заем на стойност € 12 млрд, предоставен от ЕС и МВФ в рамките на спасителния план за страната, които беше изготвен през май миналата година.

 

Получаването на средствата, чиито общ размер е € 78 млрд. обаче е обвързано с прилагане на строги мерки за икономии от страна на правителството.

 

Витор Гаспар, министър на финансите на Португалия, обеща днес да се придържа към поставените цели, въпреки нарастващата безработица.

 

По думите му са налице значителни вътрешни и външни рискове, като единственото сигурно нещо е това, че правителството трябва да се съсредоточи върху поставените от Европа цели.

 

Министърът на финансите съща така отчете, че постигането на 4.5 -процентен дял на фискалния дефицит от брутния вътрешен продукт на страната през тази година е изпълнимо.

 

Гаспар прогнозира, че португалският дълг ще нарасне до 118% от БВП през 2013 г, въпреки мерките за икономии.

 

Също така правителството очаква растеж от само 0.2% през 2013 г, при предишна прогноза, направена през април, за 0.6%.