Поръчките на дълготрайни стоки в САЩ през юли са нараснали по-малко от очакваното. Търговският департамент на страната отчете едва 0.3% увеличение на месечна база при прогнозирани 3 процента. Като се изключат поръчките за транспортния сектор, обаче, от ведомството отчитат спад в размер на 3.8 на сто – най-силен от януари 2009 г.

Анализатори вече изказват притеснения, че забавянето в производствения сектор ще се отрази сериозно върху растежа на американската икономика през второто полугодие.

Докладът на търговския департамент на САЩ показа още, че през юли е намаляло търсенето на машини и оборудване, компютри и обработени метали.

След два дни търговският департамент ще представи ревизията на икономическия ръст за второто тримесечие. Анализатори се опасяват, че данните ще покажат още по-силно забавяне на покачването на Брутния вътрешен продукт /БВП/ - до 1.4 на сто. Bloomberg