След успешното емитиране на нови акции на борсата в Атина през миналата седмица, с което собственикът на Пощенска банка, третият по големина кредитор в Гърция, Eurobank Ergasias стана отново частна публична компания, набирайки 2.864 милиарда евро, структурата на собствеността на финансовата група претърпя промени.

 

След финализирането на транзакцията Eurobank Ergasias стана гръцката банка с най-висок дял на частна собственост в сектора – 65%, като контролният пакет акции се държи от едни от водещи инвестиционни фондове от САЩ, Канада и Азия – Fairfax, WLR, Mackenzie, Capital, Fidelity и Brookfield. Остатъкът от акциите все още е собственост на спасителния фонд за банките в Гърция.

 

Освен че са едни от най-големите в света, тези ключови инвеститори са фондове с дългосрочна инвестиционна цел. Това означава, че те са тук, за да останат, да развиват бизнеса на Юробанк в региона и да максимизират ползите за нашите клиенти, служители и акционери“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка.

 

Според нея влизането на инвестиционните фондове в капитала на финансовата група ще донесе стабилност в дългосрочен план, отлични перспективи за развитие, достъп до международно ноу-хау и финансови решения.

 

В момента Eurobank Ergasias е най-добре капитализираната гръцка банка с най-висок базов собствен капитал от първи ред (19%), има отлично съотношение кредити-депозити и значителна ликвидност.

 

По отношение на българския пазар, от смяната на собствеността, според Петя Димитрова, ще има значителни ползи за клиентите на банката. Те могат да очакват развитие в портфолиото от кредитни и депозитни продукти.