Последен ден за записване на акции от IPO-то на Агрия Груп Холдинг АД е днешният, 3 декември. Започналото на 29 ноември записване за книжа на компанията се осъществява през мениджъра на емисията Обединена българска банка.

На инвеститорите е предложено количество от 1.7 млн. нови акции с диазапон на цената между 9 и 13 лева. Окончателното класиране ще се извърши по метода бук билдинг, а заплащането на придобитите акции ще става на третия ден след обявяване на резултатите.

Според решение на Общото събрание на Агрия, ако не бъдат записани 1 400 000 нови акции, предлагането ще бъде отменено.

Агрия Груп Холдинг АД е специализирана в агробизнес, преработка на селскостопанска продукция и производство на биогорива от енергийни култури рапица и слънчоглед. За осъществяване на инвестиционната си програма за развитие до 2012 година, компанията търси да привлече 33 200 000 лв.