Всички такси, парични помощи, награди, премии и целеви средства за работно облекло, обвързани с минималната работна заплата, ще бъдат отвързани от нея - това реши правителството, като определи в срок до 1-ви ноември министрите и ръководителите на ведомства и бюджетни организации да подготвят конкретните предложения за промени в закони, наредби и правилници.

Това означава, че без зависимост от минималната заплата ще бъдат потребителската такса за преглед при лекар, заплащането на членовете на различни комисии, добавката за деца с увреждания. Според решението на правителството с премахването на обвързаността спрямо минималната заплата ще се въведат други механизми за определяне размера на съответното плащане, които ще бъдат разписани в подзаконови актове, а не в закони. До 1-ви ноември трябва да бъдат представени промени в 16 закона, 5 правилника и 8 наредба, като промените трябва да бъдат съобразени с разходните тавани, определени за 2012-а година.

Обвързаността с минималната работна заплата се запазва за някои плащания, които имат характер на трудово възнаграждение, като заплатите на чиракувашите лица по програмите за заетост и заплатите на приемните родители.