Равнището на потребителските цени във Великобритания се е покачило с 3.1% на годишна база през месец юли. Спрямо месец юни, когато годишната инфлация бе 3.2%, е регистрирано понижение, но въпреки това ценовото равнище остава с повече от процент над заложената от централната банка на страната цел от 2% за тази година.

Според доклада на Националната статистическа служба стратегическата цел е изпусната. Не съвпадат и очакванията на икономисти за 0.1% ръст на цените.