Доверието на потребителите бележи сериозен спад, показват данните на Националния статистически институт. През април потребителите са с 2.2 пункта по-недоволни, отколкото са били през януари.

Понижението в доверието при градското население е по-голямо – с 3.4 пункта. Потребителите са оценили финансовото си състояние като влошаващо се през последните 12 месеца.

През април анкетираните продължават да считат, че цените се покачват. Усещанията на потребителите за инфлацията са силни и тревожни, показват още резултатите от запитването.