Въпреки скъпите горива, заради рекордните стойности на петрола, потреблението на бензин за второто полугодие отбелязва ръст от 16.6%. Данните са на БИК "Капиталов Пазар" ЕООД (дружество 100 процена собственост на БСК), за производството и търговията в страната през второто тримесечие на 2007 г. с минерални горива. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава ръст от 20.7% в производството на минерални горива, а за цялото първо полугодие на 2007 г. близо 77% от вноса на автомобилен бензин се реализира от Румъния, съобщават от дружеството. Отчита се, че външнотърговското салдо в сектора е отрицателно и с тенденция за нарастване. 

В другия наблюдаван сектор - «Текстилни изделия», за първото полугодие на 2007 г. спрямо същия период на 2006 г., приходите от продажби са нараснали с 14.8%. В сравнение с първото полугодие на 2006 г. внесените количества са повече с 10.6%, но поради по-ниската средна цена промяната в стойността на внесените стоки е малка.