Комисията за финансов надзор потвърди два проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от Билборд АД и Агрия Груп Холдинг АД.

Емисията на първата компания е в размер на 1 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 3 лв. всяка.

Билборд е компания майка с 6 дружества - Дедракс ООД с 60%, ДиПиЕс България ООД с 60%, Моушън Артс с 51%, Ними Софт ООД с 51%, ИнСтор Медия ООД с 50% и Дигитал Принт ЕООД с 100%.

Основните сфери на дейност на компаниите в групата на емитента са дигитален широкоформатен печат, офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, информационни технологии и др. Най-голям е делът на приходите от широкоформатен печат и офсетов печат.

Акционери на дружеството са Васил Генчев, притежаващ 35% от капитала, Стефан Генчев с 25%, Калин Генчев с 25% и Венета Генчева с 15%.

Емисията, издадена от Агрия Груп Холдинг АД, е в размер на 1 700 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. Има определен диапазон на емисионна стойност, който е от 9-13 лева за акция.

Дейността на холдинга е насочена към агробизнес, преработвателна промишленост и хранително-вкусова промишленост.

Акционери на холдинга са Емра ЕООД, притежваща 62 %, Кристина 92 ЕООД с 26 % и Гери транс ООД, държаща 12 %.