ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Еврото и останалите по-високодоходните валути стартираха 2010 година с поскъпване спрямо нискодоходните си конкуренти като щатския долар и японската йена например, след като старата корелация между фондовите пазари и тези валути доведе до засилено търсене на активи с по-висок риск. Основната валутна двойка евро/долар поскъпна с близо 100 пипса в рамките на вчерашната сесия, като по този начин стопи загубите си от предходните два дни.

Допълнителна подкрепа за единната валута оказаха и позитивните макроикономически новини, които бяха обявени в понеделник. Производственият индекс в Еврозоната за декември отчете слаб ръст на месечна база, като за пореден път остана над равновесната граница от 50 пункта, показваща, че секторът се намира в състояние на ръст.

Наред с това инвеститорското доверие в страните, приели еврото като своя официална валута, се покачи с близо 2 пункта през текущия месец и по този начин отбеляза най-високата си стойност от юни 2008 година насам. Предвид прогнозите за възстановяване на европейската икономика, можем да очакваме ръстът на показателя да продължи и през следващите месеци.

Въпреки че започна слабо седмицата, щатският долар може да обърне негативната си посока на движение още в рамките на следващите няколко дни с наближаването на данните за заетостта в неселскостопанския сектор (non-farm payrolls) в САЩ за декември. Поглеждайки към реакцията на „зелените пари” по време на предходните няколко обявявания на тази новина, имаме пълни основания да смятаме, че по-добри от очакванията данни ще доведат до поскъпване на щатската валута.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.4320; High – 1.4455; Low – 1.4257; Close – 1.4413

Еврото остана под върха при 1.4457, като траен пробив на това ниво е първа цел пред единната валута при продължаване на корекцията й. За да бъде валидно низходящото движение след 1.5140, е необходимо двойката да остане под 1.4590.

При подновяване на спада първа подкрепа се очертава при 1.4402, следвана от 1.4257 и текущата проекция на 200-дневната МА при 1.4225.

GBP/USD

Open – 1.6164; High – 1.6239; Low – 1.6056; Close – 1.6083

Кабелът остана в рейнджа си от предходната сесия, като низходящият тренд след 1.6876 остава валиден, а критичен за неговото продължаване ще бъде пробив на 1.6410.

При подновяване на спада първа цел ще бъде 1.6056, следвана от психологическото 1.60 и зоната около 1.5920. В рамките на следващите няколко сесии изглежда по-вероятно двойката да пробие дъното при 1.5831, при което ще се отвори пък към 1.5706.

USD/JPY

Open – 92.97; High – 93.21; Low – 92.18; Close – 92.49

Неуспехът на долар/йена да пробие низходящата тренд линия, минаваща през върховете при 101.43 и 97.7, доведе до вчерашната корекция при двойката, която намери продължение и по време на днешната сесия. Първа по-сериозна подкрепа се очертава при краткосрочната възходяща тренд линия след 84.80, която е текущо проектирана при 91.57. Неин пробив би отвел долар/йена към 91.10 и същевременно би поставил под риск продължаване на поскъпването от края на ноември насам.