Започва общоевропейската кампания „Вашите пътнически права на длан“. Целта е да се информират пътниците за техните права при пътуване с влак или самолет.

 

Относно пътниците, използващи железопътен транспорт, в цяла Европа се прилагат общи минимални правила, например в случай на закъснение или на отменяне на влакове. Освен това, тъй като правата имат смисъл единствено ако пътниците са запознати с тях и знаят как да ги упражняват, железопътните компании са длъжни да информират пътниците за техните права и задължения, както и да създадат механизъм за разглеждане на жалби.

 

Макар че през последните години ЕК прие законодателни актове, с които се гарантира, че пътуващите със самолет и влак се ползват от едни и същи стандарти в Европейския съюз, много пътници не са наясно какви са правата им.

 

В България се прилага българското законодателство и европейските регламенти по отношение на правата на пътуващите със самолет. Но по-сериозна е ситуацията при пътуващите със ЖП транспорт. Самите пътници също не са запознати в пълна степен с правата си и с това към кого да се обърнат в случай на нужда.

Ето защо от Национална компания „Железопътна инфраструктура” са заявили, че ще се ангажират активно с тази европейска инициатива, ще подпомагат и съдействат за озвучаването на правата на пътниците, ползваща всички канали на посланията.

 

„В такъв един контекст, когато се създава единен пазар, ключово значение имат мерките за насърчаване на правата на пътниците, за да се предостави на потребителите адекватна защита, а на железопътната индустрия – равни условия въз основа на качествени услуги”, според генералният директор на НКЖИ инж. Милчо Ламбрев.

С цел ситуацията да се промени, на всичките 360 гари в страната ще бъдат разлепени плакати, напомнящи на хората за техните права. Всички пътници ще имат възможността да получат максимално изчерпателна информация по възможно най-удобния, кратък и ясен начин. Пътуващите ще могат също така да получат повече информация от безплатни брошури, както и от специално създаден за целта уебсайт http://ec.europa.eu/passenger-rights, на който може да бъде намерена конкретна информация за правата им.