Правата от увеличението на капитала на Сила Холдинг АД ще се пуснат в търговията от 2 септември. това става ясно от информация, изпратена от дружеството до инвестиционната общност.

Съгласно одобрения проспект за увеличението, дружеството ще вдигне капитала си до 20 млн. лв.чрез издаване на 15 млн. нови акции с номинал 1 лв. За записването на една акция ще бъдат необходими 0.333 права, като общия размер на емисията права е 5 млн. лота, а съотношението между издадените права и новите акции е 1/3.

Присвоеният борсов код, под който ще се търгува емисията, е 6S5A.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!