Дори и в последното си заседание кабинетът на Бойко Борисов няма да се спре с концесиите. Тази сряда правителството в оставка ще определи ДЗЗД "Железопътна гара – Пловдив" за концесионер на Централната ж.п. гара в Пловдив.

Концесионерът ще изпълнява дейности за благоустройство, хигиена и обществен ред, охрана и безопасност, информационно обслужване и др. Гаровия комплекс ще придобие облика на многоцелеви център за услуги с преустройване на съществуващото комуникационно съоръжение в комплексен транспортен възел, осигуряващ различни по вид транспортни услуги. Ще се акумулират необходимите инвестиции както за модернизация и разширение на съществуващия сграден фонд, прилежащата инфраструктура и прилежащите съоръжения, така и изграждането на нови подобекти, в центъра на които естествено да се вписва приемното здание на ж.п. гарата като паметник на културно-историческото наследство.

Инвестициите, които обединението ще направи за срока на концесията, са в размер на 11,2 млн. лв. без ДДС, като за първите четири години вложенията трябва да са 9 850 000 лв. Размерът на годишните концесионни плащания е съставен от две части – фиксирана и променлива. През първите четири години фиксираната част е 290 000 лв. годишно. След този срок тя става 412 000 лв., като на всеки три години ще се индексира с общия инфлационен индекс на страната по данни на НСИ с натрупване за периода. Променливата част е в размер на 16 на сто от нарастването на общия размер на брутните приходи от всички дейности за текущата година и надхвърлящи базовите приходи от 1 812 000 лв. Върху сумите на концесионните плащания се дължи ДДС.

Община Варна ще получи от правителството четири военни имота за развитие на местни дейности. Правителството в оставка ще отнеме от Министерството на четири имота, намиращи се във варненския квартал "Галата" и ще ги даде на общината в морската столица. Терените са с обща площ от 160 дка и са застроени със седем сгради и пет специални съоръжения. Намерението на местната власт е със собствени средства да изгради многофункционален комплекс за водни спортове и зона за отдих, да възстанови пътя за движение на МПС в близост до плажната ивица и да разшири гробищния парк на кв. "Галата".

Правителството в оставка ще приеме и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. Децата с изявени дарби ще бъдат поощрявани чрез еднократно финансово подпомагане до 195 лв., както и чрез месечни стипендии в размер на 135 лв. за срок от една година. Стимулите са за ученици от държавните и общинските училища, финансирани от министерствата на културата, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните, на физическото възпитание и спорта и от бюджетите на общините. Предвидени са стипендии и за деца с увреждания, класирани в национални и международни спортни състезания и олимпиади.

Кабинетът ще се опита да улесни процедурата по легализация на образователните документи. Идеята е услугата по легализация на образователни документи да премине от МВнР към Министерството на образованието, младежта и науката. /БГНЕС/