Решението на Министерски съвет за обявяване на кризисна ситуация е в отговор на искането на Столична община за създаването на кризисен щаб, което ние отправихме през 2006 година. Това каза кметът на София Бойко Борисов. Борисов припомни, че през 2006 година е било отговорено, че създаването на кризисен щаб е превишаване на функциите на правителството. Кметът подчерта, че приема, че това решение е взето на базата на молбата на общината от 2006 година.

Ние нямаме нищо против държавата да ни подпомогне финансово, защото хората, които плащат данъци, имат право да живеят в по-добри условия. Ако обаче това решение беше взето, когато „Новера” спря да работи, тогава щеше да е едно добро решение. Ако решението на МС е да подпомогне общината финансово, това ще е добро. Ние приветстваме решението на правителството. Ако е добронамерено - това решение може да помогне при съдебните спорове с бившите концесионери и за по-доброто почистване на града, коментира още Борисов.

Министерски съвет взе решение за обявяване на кризисно положение с боклука. Предвижда се създаване на Национален кризисен щаб с председател Тодор Модев, областен управител на област София. Това обяви в Министерски съвет премиерът Сергей Станишев.

От държавния бюджет ще бъдат плащани дейностите, които ще се извършват във връзка с обявеното кризисно положение заради боклука на столицата. Сума обаче не бе назована.

Ще преценим какво трябва още да се свърши. Например трябва да се мият улици в София, каза областният управител на област София Тодор Модев. С какви сили ще решим проблема ще преценим, когато получим информация. Дейността на Инспектората няма да спре, има сключени договори с осем фирми, каза той.

В рамките на законовите си правомощия правителството винаги е помагало за решаване на проблема с боклука на София. През последните седмици с изострянето на проблема се предприеха немалко превантивни действия, посочи Станишев. По думите му – продължаването на перманентната ситуация и задълбочаването на проблемите създава перспектива за истински рискове за здравето на хората.

В последните дни постъпваха множество оплаквания по проблема, каза Станишев.

Столична община и днес събира значителна такса смет. Около 140 млн. лв. се събират от софиянци, ефектът е видим. От тази сума за почистване се изразходват 80 млн. лв. Има голяма разлика между това, което столичани плащат и това, което им се предоставя като услуга, обяви Станишев. Ако Кризисният щаб види неангажираност от страна на фирмите, с които има сключени договори, тогава ще се премине към друг вариант, уточни той.

По думите му сега се действа, за да се предпазят гражданите на столицата от рискове, наред с това да се организира качествено сметосъбиране. Според него студеното време е предотвратило проблеми по-рано.

Станишев посочи, че няма яснота за действащ ясен план на Столична община за ново, по-широко депо за отпадъци.

Хората не ги интересува, че Столична община по закон има задължение да организира този процес в един нормален вид – София да не бъде зарината с боклуци и да няма вида на най-мръсната столица в Европа, за съжаление, обясни още Сатнишев. Не бихме могли и не би трябвало да чакаме нещата да продължат да се влошават и да се стигне след затоплянето до реална, сериозна заплаха за здравето на хората, подчерта той.

Той каза още, че през 2006 година е имало криза къде боклукът да се извозва, сега има криза и със сметосъбирането и с извозването и самата организация на този процес.

Оказали сме пълно съдействие - правителството и МОСВ, за реализацията на всички процедури в обхвата на превантивната дейност, за да открие депото в Суходол, но в случая от правна гледна точка Министерски съвет не разполага с правомощия, които да позволяват да дерогира или не спазва законовите текстове за съставяне на подробни устройствени планове, каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той посочи, че е оказвано пълно съдействие на Столична община и общината е благодарила за това съдействие.

Националният кризисен щаб ще има задачата освен оперативното наблюдение, организация на сметосъбирането, сметоизвозването в тази ситуация да анализира и да направи предложения за по-трайно и цялостно уреждане на въпроса. Това ще стане след експертизата, която ще организира щабът.

Правителството да обяви криза заради спрените еврофондове и заради липсата на магистрали, заяви след завръщането си от Москва Бойко Борисов. Той коментира като неслучайно че кабинетът е подхванал отново темата със софийския боклук по време на отсъствието му от страната. Борисов съобщи, че събира спешно на заседание експертите на общината и зам.-кметовете и по-късно през деня ще даде изявление за медиите.

Бойко Борисов няма отговор на въпроса кой ще чисти София, ако правителството вземе в свои ръце ръководството на дейностите по събиране на отпадъците, но бе категоричен, че градът няма да е по-чист. Той попита риторично защо не е била обявена криза през януари заради спрените доставки на газ до България.

Кметът на София Бойко Борисов прекрати посещението си в Москва, заради информацията, че се очаква правителството да обсъди днес въвеждането на кризисно положение в Столичната община заради боклука.

През 2006 г. Столичната община е поискала правителството да създаде Национален кризисен щаб заради боклука, но Министерският съвет е отказал. В писмо на МС до общината пише, че създаването на щаба би било закононарушение и превишаване пълномощията на министрите, тъй като не са налице обстоятелствата по съответния закон. В Закона за управление при кризи пише, че Министерският съвет осъществява общото ръководство на дейностите по управление при кризи, само когато кризата е възникнала или се е разпространила на територията на две или повече области, в гранична за страната зона или в друга държава и засяга български граждани, или на територията на дипломатическите представителства на България.

От провинцията вчера премиерът Сергей Станишев обяви, че по-мръсна столица в ЕС няма. От Москва кметът пък попита защо тази мярка не е била предприета по-рано, а сега, когато вече има договори с нови фирми за сметоизвозването.

Според Борисов почистването на София ставало все по-добро и нямало никъде боклук, който да се застоява.

Докладът, на който се позовава решението на правителството, бе изготвен по спешност от министерствата на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството във връзка със зачестилите оплаквания на граждани и заради реалните опасности за здравето на столичани и за нанасяне на сериозни екологичните щети, съобщиха от МС снощи. От Министерството на околната среда подчертават, че столицата е изправена и пред друг сериозен екологичен проблем – гаранционният срок и срокът за съхранение на натрупаните стари бали в София е изтекъл, а от страна на общината няма предложение за решаването му.

Анализът на министерствата сочи, че Столичната община извършва неадекватно дейностите по събирането, извозването и депонирането на битови отпадъци. Аргументите са, че липсва адекватно депо за депониране на отпадъците, липсват адекватни технологии за разделно сметосъбиране, сметоизвозване и сметопреработване, липсва цялостна стратегия за решаване на проблемите със сметосъбирането и сметоизвозването, не се спазва Националната стратегия за управление на отпадъците (2009-2013 г.), сключен е договор с концесионер, в който не са гарантирани интересите на концендента и на жителите на общината; по него се получава нискокачествена услуга срещу стотици милиони лева от публичните средства и т.н.

В документа категорично се посочва, че Столичната община е създала ситуация на сериозна заплаха за общественото здраве и за нанасяне на все по-големи екологични щети и това се превръща във въпрос на национална сигурност. Според анализа на министерствата държавата трябва да се намеси, тъй като става очевидно, че общината няма капацитет да се справи самостоятелно с кризата със софийските отпадъци в рамките на продължителен период от време, въпреки че е изисквала и получавала и досега съдействие от правителството за решаване на проблема.

По смисъла на Закона за управление кризи (ЗУК) възникналата ситуация може да се определи като криза, тъй като засяга съществена част от населението на България (около 2 млн. души) и националната сигурност. Досегашната цикличност на проява на проблема показва, че, ако не се вземат неотложни мерки и не се мобилизират ресурсите на държавата за преодоляване на кризата, съществува риск тя да продължи неопределено дълго. В съобщението от МС се цитира и съществуващото европейско законодателство в областта на управлението на отпадъците.

На базата на анализа си министрите предлагат на правителството, на основание чл. 10, точка 5 и чл.чл. 53-61 от Закона за управление при кризи, да вземе Решение за неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столична Община и отстраняване на екологичните щети. Сред конкретните предложения, които правителството ще обсъди на заседанието, което се провежда в момента, са:

- Обявяване на криза
- Обявяване сметището на София в Суходол за обект от национално значение
- Възлагане на Националния Кризисен щаб да идентифицира и предложи алтернативно депо