Правителството одобри промени в закона за горите, с които се дава право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на стълбове за лифтове и влекове без промяна на предназначението на територията.

Според еколозите, промените обслужват интересите на компанията "Витоша ски", която стопанисва пистите и лифтовете на "Алеко". Фирмата спря лифтовете точно в началото на зимния сезон и постави ултиматум за промени в закона, за да ги пусне отново. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов бе категоричен, че законът не се променя, за да обслужи една фирма.

Той обясни, че приетият преди половин година закон е наложил изключително рестриктивни мерки по отношение на развитието на ски туризма. „Това не се отнася само за Витоша макар скандалите, които бяха в последните дни, да станаха със стартирането на сезона на Витоша. Това се отнася и за останалите курорти", каза той.

По думите на министър с тази промяна се дава възможност за развитието на този туризъм и на този бизнес, който е свързани и с допълнителни работни места и съживяване на селища.

„Тези територии, за които става въпрос, се дават като сервитут, тоест те не променят собствеността си, остават държавна собственост. В сега действащия закон е разписано, че сервитут се дава само за съоръжения на енергоснабдяване, които по обем са същите като съоръженията за изграждане на ски-влекове, а това беше забранено и с това спирахме развитието на туризма", коментира Найденов.

Министърът обясни, че в конкурентната среда на останалите европейски страни, в която се намира България, трябва да се направи нещо, с което да се подпомогне развитието на този бизнес и на тези региони. Това е смисълът на тези промени и от тях ще се възползват всички курорти, категоричен е Найденов.

Правителството одобри и проект на нов закон за виното и спиртните напитки. С тях се цели увеличаване на контрола върху производството на вино и гарантиране на високото качество на напитката. Освен това са предвидени облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол.