Последният хит на "Пайнер Медиa" ООД идва с помощта на правителството и европейските фондове. Дружеството ще получи 1 918 233 лв. като бенефициент по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за популяризиране на чалгата не само у нас, но и на международните пазари, показва справка в информационната система на Министерството на финансите, съобщава БГНЕС.

Проектът е на стойност 3 197 324 лв. Към момента средствата все още не са усвоени. Началото на изпълнението на проекта е на 23 юли 2012 г., а крайният срок - 23 април 2013 г.

1 630 498 лв. е финансирането на проекта от ЕС, а 287 735 е националното съфинансиране,"Пайнер медиa" ООД ще заплати 1 279 091 лв.

Компанията цели да постигне устойчив икономически растеж и запазване на лидерските си позиции в подготовката и реализирането на качествен медиен и музикален продукт не само на родния, но и на международните пазари, в които телевизия "Планета" се излъчва.

Чрез повишаване качеството на предлагания продукт "Пайнер Медиа" ООД ще съумее да привлече значителен брой нови зрители, да вдигне рейтинга си, като това ще доведе до увеличаване на приходите от реклама. Проектът ще доведе и до разкриването на нови работни места и ще допринесе за развиването на българската икономика, пише още в описанието на проекта.

Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.