Застой на пазара на недвижими имоти, прогнозират брокери. Предлагането през май и юни изпреварва търсенето с 50 процента.

Проучванията на „Адрес Недвижими имоти” показват, че пределни цени се появяват в кварталите на столицата, където освен рекорден ръст на цените, има и сериозно предлагане. Това са квартали като „Младост”, където цените са се повишили с 25 на сто за първите шест месеца на 2008 година. Жилищата в Студентски град отбелязват ръст за полугодието от 23 процента, а в „Люлин” – 21 на сто покачване на цените.

Катя Ценова, управляващ съдружник и изпълнителен директор на компанията за недвижими имоти, заяви, че сделки се сключват все по-трудно – с по-голям брой огледи след по-дълъг период за размисъл и при наличие на по-голяма добавена стойност на имота. Тенденциите се засилват под влиянието на два допълнителни фактора: спад на покупките на имоти с цел инвестиция и ръст на обявените за продажба нови, готови жилища.

 Това са имоти, закупени през последните три години със спекулативна цел и според част от собствениците вече са достигнали своята пределна цена, твърдят специалисти. Това са първите знаци, че пазарът на имоти у нас е близо до своя пиков момент, заяви Катя Ценова.

 Очакванията на анализаторите са неспокойният от гледна точка на цените пазар да се успокои значително през летните месеци, ръстът сериозно да се забави, като в някои сегменти и локации ще се появи и спад. Така увеличението на годишна база най-вероятно ще се движи в предварително прогнозираните граници от 10-15 на сто. Все по-голямо влияние ще оказва поскъпналото банково финансиране.