Тютюнопроизводителите да отглеждат овце и кози като алтернатива на досегашната си дейност, предлагат от земеделското министерство, стана ясно от отговора на ресорния министър Мирослав Найденов на въпрос на Корнелия Нинова от БСП по темата по време на парламентарния контрол:

Мирослав Найденов: На 27 юни 2010 година изпратихме до Европейската комисия нотификация за специфично подпомагане на овце-майки и кози-майки в икономически уязвими райони, в които се наблюдава спад в отглеждането на овце и кози. Съгласно анализираните данни уязвимите райони са именно тютюнопроизводителните райони. Схемата ще се финансира със средства на ЕС. Прилагането й ще започне през 2011 година и нейната цел е не само предоставяне на допълнителен доход, но и насърчаване на производителите да отглеждат овце и кози като алтернатива на отглеждането на тютюн в тези райони.             

В допълнение се водят разговори с Европейската комисия след междинната оценка за програмата за развитие на селските райони да създадем специална мярка към програмата, която да бъде насочена към създаване на алтернативна заетост, в районите, в които понастоящем се отглежда тютюн.

Корнелия Нинова: Уважаеми тютюнопроизводители, вече имаме яснота за разлика от миналия път, когато си говорихме с господин Найденов на същата тема през юни. Тогава Министерският съвет в една своя стенограма, която ви цитирах, много се  чудеше какво да ви предложи – дали да гледате малини, говеда или да правите млекоцентрали. Сега е ясно, ще гледате овце и кози от догодина. Това е новината.

Мирослав Найденов: Алтернатива на тези хора предлагаме и за не виждам защо с такъв сарказъм се обръщате към тях, че те ще гледат овце и кози.