От 1-ви май българите в трудоспособна възраст, които са на месечно социално подпомагане, ще получават паричната помощ при условие, че са положили 14 дни обществено полезен труд. Тази промяна в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане предлага Министерството на труда и социалната политика, съобщи за Дарик заместник-министър Валентина Симеонова. Според друга идея на министерството месечните семейни помощи за деца ще бъдат получавани от родителите, само след представяне на документ, че детето е преминало всички задължителни медицински прегледи и имунизации за съответната година.

Около 40 000 души у нас се издържат от социални помощи. Трудоспособните сред тях трябва да полагат обществено полезен труд през 5 дни от месеца, в замяна на което получават помощта. Предлага се увеличаване на изискваните дни с цел да насърчи желанието им да търсят работа, обясни Валентина Симеонова.

Крайно време е да се дават просто ей така социални помощи и нашето условие е хората да се включват активно в трудова дейност. Това не е наказателна мярка към хората, които имат нужда от подкрепа като социална помощ. Това е да се поддържа тяхната трудова активност и затова за по-продължителен период от време ще им се осигурява възможност да работят, каза зам.-министърът на труда и социалната политика.

Промяна в закона за семейните помощи за деца ще въведе ново условие за получаване на детските надбавки и другите месечни помощи, допълни Симеонова. Досега имаше условие детето да посещава училище, когато е в такава възраст. Нашето условие сега пред родителите ще бъде удостоверение за това, че детето е минало всички задължително имунизации и че минава редовно на профилактичен преглед.