След добрия завършек на изтеклата седмица, в новата борсовите играчи встъпват предпазливо. Ниски са изтъргуваните обеми от акции към 10.30 часа, но затова пък резултатът от сделките води до ръст на индексите.

С 1.08% до 1 783.55 пункта нарастна SOFIX по време на първата контрола за деня. BG40 не му остъпва по ръст с 1.16% до 547.74 пункта. Промененият от днес BGTR30 отчита 0.84% повишение до 1 133.61 пункта, а единствен имотният индекс BGREIT изостава от позициите, които завоюва миналия петък. В началото на сутрешната сесия показателят е със спад от 0.13% до 103.70 пункта.

Резултатът на казанлъшкото машиностроително дружество М+С Хидравлик АД е сред открояващите се с повишение тази сутрин. Книжата на компанията се търгуват със 6.66% по-скъпо до средна цена 15.53 лева за акция. Каолин АД- Сеново също е сред печелившите с ръст от 3.12% до 18.54 лева за акция. С по над два процента пазарната си капитализация повишиха Неохим Димитровград АД, Българо-Американска кредитна банка АД, Ломско пиво АД.

Само три акции на Фазерлес АД бяха прехвърлени по време на сутрешната борсова сесия. Това повиши цената им с 1.07% до 327 лева. От днес дружеството заема мястото на БТК в индекса BGTR30.

Индустриален холдинг България АД е сред губещите днес, като акциите отчетоха понижение с 1.36% до 11.62 лева . Спадове се забелязват и по позициите на Форуком имоти АДСИЦ- Хасково, Завод за хартия- Белово АД, Юрий Гагарин БТ АД.

* Информацията е актуална към 10.30 часа.