С превес на оптимистичните настроения приключи сесията на Българската фондова борса. Търговията бе вяла, а оборотът едва 523 хил. лв.

SOFIX +0.49% до 424.94 пункта

BG-40 +0.17% до 117.53 пункта

BGREIT -0.02% до 44.08 пункта

BGTR30 +0.63% до 327.71 пункта

За ръста на индексът на сините чипове допринесе повишение в цената на книжата на М+С Хидравлик, Енемона и Каолин. Дяловете на казанлъшкото дружество се повишиха с 5.10% до средните 5.39 лв. Ръстът при другите две компании бе съответно с 2.88% и 2.19%.

Бенчмаркът бе подкрепен и от акциите на Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка, чиято пазарна оценка се покачи съответно с 1.18% и 0.80%. Повишение записаха още акциите на Химимпорт, Спарки Елтос, Холдинг пътища и Софарма, чиито лотове поскъпнаха с по-малко от 1%.

В състава на широкия измерител най-много се повиши стойността на акциите на Стара планина холд и Елсим искра – съответно с 6.38% и 6.33%. В редиците на печелившите са и книжата на Синергон холдинг и Фазерлес, чиято пазарна капитализация скочи с над 2 на сто.

Добре се представиха още книжата на Българска роза Севтополис, Оловно цинков комплекс, Спарки Елтос, Зърнени храни България и Топливо.

На другия полюс приключи сесията за лотовете на Албена инвест холдинг и Кораборемонтен завод Одесос, при които понижението бе съответно с 1.06% и 0.82%. В червено светят и книжата на Евро инс, Монбат, Доверие обединен холдинг, Трейс груп холд, Билоборд и Неохим, но спадът е с по-малко от 1%.

На индекса на дружествата със специална инвестиционна цел натежаха акциите на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя, чиято пазарна оценка загуби 0.13%.

Акция на деня

Активна бе търговията с дяловете на Българо-американска кредитна банка. Собственика си смениха 10 210 лота, а средната цена остана без промяна на ниво 15.82 лв.

 

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!