Софтуерна програма, която дава възможност за анализ на компании, чиито книжа се търгуват на БФБ, ще представят днес ръководствата на Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД.

Продуктът позволява да се извърши анализ на финансови отчети на дружества, да се прави сравнителен анализ между отделни компании. Дава възможност за търсене на акции по определени зададени критерии, както и да се направи статистически анализ и проследяване на търговска активност и сделки на БФБ.

X3 Analyses e разработен е във версия за професионални инвеститори /Professional/ и за непрофесионални играчи /Basic/.