Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и заместник-министър Иво Маринов ще представят днес националната рекламна кампания на българския туризъм по четири водещи паневропейски телевизионни канала.

Рекламата на българския туризъм ще се излъчва по Eurosport, Euronews, National Geographic Channel и Discovery Channel. Проектът на стойност 7 501 480 лева се финансира по линия на Оперативна програма “Регионално развитие”.

В три клипа страната ни ще рекламира зимните и летните си курорти, еко и селския туризъм, културното наследство и забележителности. Клиповете ще бъдат излъчени 3 166 пъти на две вълни - от 6 септември до 26 декември 2010 година и от 31 януари до 27 март 2011 година.

Допълнително се предвижда да бъдат реализирани и онлайн кампании на интернет сайтовете на Eurosport, Euronews и National Geographic Channel, както и ще бъдат репортажи за предаването Sport Trips на Eurosport, за представяне на два града от България в рубриката Metropolitans на Euronews с рекламна заставка за Eurocities и кратък репортаж за културното наследство и природните забележителности в България от National Geographic Channel. БГНЕС