ДКЕВР да може да назначава независим външен одитор на електроразпределителните дружества, който да ги проверява финансово и да контролира качеството на предлаганата от тях услуга, предвижда промяна в Закона за енергетиката, подготвена от депутата от ГЕРБ Валентин Николов. Разходите за проверката да са за сметка на самите дружества, е записано в поправките.

Комисията ще реши дали въпросният одитор да бъде избран с конкурс или не, уточни народният представител. Изменението е съгласувано с председателя на регулаторния орган Ангел Семерджиев и ресорното министерство. Ето и аргументите на Николов:

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да може да назначава одитор, който да извършва одит върху електроразпрeделителните дружества, чиято цел е да се контролира качеството на услугата, която те предлагат, също и финансовите възможности, които те предоставят на аутсорсвани фирми, тоест техни фирми и по този начин да има един независим орган, който да дава оценка именно на тези показатели, като сумата, която трябва да се плаща на одитора, ще бъде за тяхна сметка, защото ДКЕВР е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Знаете поради свиването на бюджетите за всички ведомства, те нямат достатъчно пари, а един такъв одит струва доста пари.

Целта е понеже от 1 юни знаете, че компонент от формиране на цената е качеството. Засега данните, които се дават за качеството, са единствено от тези ЕРП-та и няма начин, по който да може да контролира верни ли са тези данни или не. Това може да направи единствено такъв лицензиран одитор.

А кой ще гарантира, че е независим, при положение че парите за него ще идват от самите ЕРП-та?

По принцип тези одитори имат съответните правомощия за това. Щом държат на името си, трябва да правят и съответната оценка, като контролът, разбира се, ще бъде от ДКЕВР.