14 банки ще раздават преферeнциални кредити на наематели на общински жилища, които искат да ги закупят. Това заяви днес зам.-кметът по общинска собственост Александър Долев.

Той обясни, че на 12-ти септември от 15 до 19 часа в сградата на Общинския съвет на ул. „Авксентий Велешки" ще има информационен ден на финансовите институции. Представители на банките ще обясняват на наемателите на общински жилища как и при какви условия могат да теглят кредит за закупуването им.

В началото на месец май тази година Общинският съвет прие  наредба, касаеща жилищната политика на община Пловдив. Според нея над 3 300 стари общински жилища ще бъдат пуснати в продажба по данъчна оценка, като с предимство се ползват сегашните наематели. Досега общинските имоти се продаваха по цената на пазарния им коефицент, което ги оскъпяваше с около 30-40%, заяви още зам.-кметът по общинска собственост. 

Очакваните приходи от тези продажби са за 90 млн. лева, с които се предвижда закупуването на 1000 нови жилища, които да решат проблема с жилищното настаняване в Пловдив.