"Капитал"

Какво е да инвестираш в акции на фондовата борса? Поне в България сложните финансови анализи и съотношения напоследък са демоде. Правилото за мнозина е лесно - купуваш евтино при борсов дебют на фирма, продаваш скъпо около месец по-късно и печелиш. Още преди да са успели да приберат предвкусваната печалба от предишната сделка, инвеститорите вече точат зъби за нова порция бърза и лесна печалба - IPO на инженеринговата компания "Енемона". В края на ноември заинтересуваните ще наддават в границите между 11 и 16.8 лв. за 2 млн. нови акции на дружеството. Има предпоставки сценарият "Трейс" да се повтори и затова водещият мениджър по емисията "Елана трейдинг" вече обмисля как да ограничи изкуственото раздуване, пише в. "Капитал".

Чували ли сте за синдрома на "дебелия пръст"? Така се нарича явлението, при което в бързината стресираните брокери на борсата натискат грешния клавиш и за секунди губят милиони. Един от най-култовите примери за "дебел пръст" датира от 2005 г., когато японски брокер, вместо да продаде една акция на компанията за подбор на кадри J-Com за 610 хил. йени (над 5000 долара), продава 610 хил. акции по една йена (по-малко от цент). Въпреки че поръчката му превишава около 40 пъти цялата емисия на компанията, тя е изпълнена от Токийската фондова борса и по оценки на работодателя на брокера финансовата къща е изгубила над 225 млн. долара. Никой не е застрахован от подобни случки. Или поне не досега. От 1 ноември влезе в сила новия Закон за пазарите на финансови инструменти, който предвижда всеки инвестиционен посредник да има сключена застраховка "Професионална отговорност", при която премиите се внасят от дружеството, а обезщетението ще служи за покриване на щетите на клиентите му. Разясненията на практика свършват дотук и остават доста неясноти - затова нито брокерите са осъзнали какво се иска от тях, нито застрахователите са разработили продукт.

„HILD KILLED”, е озаглавена статичта на в. Капитал за компания „Хилд” и как компанията влезе в малкия личен свят на българина и посегна на семейния му уют. Фирмата предложи на пазара договори, които едновременно съдържат елементи на търговия с недвижимости и на застраховане. По същество тези договори осигуряват на пенсионерите луксозно настояще, но "цената" влиза в разрез с традицията, защото децата остават лишени от недвижимо наследство.

Имаше период, и той не беше толкова отдавна, когато private еquity фондовете (фондове с дялово участие) бяха сред най-могъщите в корпоративния сектор, четем още от страниците на в. "Капитал". Не минаваше голяма сделка без тяхно участие в наддаването. Но днес тези компании откриват, че кредитната криза ги принуждава да се отказват от вече договорени изкупувания. Стойността на провалените 76 сделки с участие на private еquity от началото на годината досега достигна 202 млрд. долара - два пъти повече от предишната година. Групата Delta Two неотдавна оправда с нестабилния пазар оттеглянето на офертата си за британската верига супермаркети J Sainsbury. Преди това пропадна покупката на Sainsbury и от фонда CVC Capital Partners, както и тази на Affiliated Computer Services от Cerberus Capital Management.

"Класа"

МВФ: Петролът няма да разклати световната икономика, пише в. "Класа". МВФ прогнозира „умерено“ въздействие на поскъпналия неотдавна петрол върху световната икономика, съобщи вчера френското издание „Шаленж“. Според фонда високите цени изглеждат контролируеми, а високите котировки са по-скоро резултат от увеличеното търсене в бурноразвиващите се страни като Китай. Цените вероятно ще останат високи и нестабилни, допълни говорител на фонда.

"Стандарт"

Три различни варианта за облагане на хазарта бяха обсъдени от икономисти от управляващата коалиция, пише в. "Стандарт". Кой от тях ще изберат депутатите, ще стане ясно между първо и второ четене на Закона за корпоративното подоходно облагане. Първият вариант е да се запази сегашната формула за облагане. При нея данък се плаща върху всички приходи от залози на игрите тото, лотария и резултати от спортни състезания. Вторият вариант е предложеният от Министерския съвет.
Според него от приходите от залози ще се извадят раздадените печалби и останалите пари ще се обложат с данък. Освен това кабинетът предлага данъкът за лотарията да се намали от 12 на 10%, колкото е за тотото и залаганията върху резултати от спортни състезания. При третия вариант дружествата, които организират хазарт, може да плащат данък върху реализираната печалба, както всички останали дружества.