7 700 000 акции на Петрол бяха продадени, на цена от 1.30 лв. за лот, в сделка извън регулирания пазар, на обща стойност 10 млн. лв.

 

Цената на публично предлаганите акции на дружеството е 5.70 лв. или над 4 пъти по-висока от тази, на която беше реализирано прехвърлянето.

 

Днес, преди сделката, на регулирания пазар бяха изтъргувани едва 56 акции на дружеството на цена, с 5% под нивата на затваряне от вчера.

 

С днешната сделка извън регулирания пазар бяха прехвърлени 7% от капитала на дружеството.

 

За първите 9 месеца на годината Петрол е реализирал печалба от над 4 млн. лв., показва консолидираният отчет на дистрибутора на горива.

 

Разпределението на дяловете на компанията е такова, че днешната сделка със 7% от капитала на дружеството може да е довела до промяна на мажоритарния собственик.

 

Само Петрол Холдинг и Нафтекс Петрол притежават дялове от капитала, които биха позволили такава сделка. Петрол Холдинг е собственик на 55.48% от акциите на групата, а Нафтекс Петрол притежава 41.82% от капитала.

 

Тоест с днешната сделка или делът на Петрол Холдинг е нараснал до 62.48% или Нафтекс Петрол вече е мажоритарен собственик на дружеството.