Блокова сделка, в която са прехвърлени 9.999% от капитала на Катекс АД, е била сключена на БФБ, съобщават от институцията.

Продавач на пакета от 244 363 акции е ЗПАД Булстрад АД., чрез посредничеството на ИП Ти Би Ай Инвест ЕАД, а Бост АД, чрез посредничеството на ТБ Стопанска и Инвестиционна Банка АД е купувач на количеството ценни книги.

Общата стойност на сделката е 1 563 923.20 лв., което прави 6.40 лв. на акция.

В днешната търговия книжата на Катекс АД изгубиха 0.10% до 9.99 лв. средна цена на акция, при прехвърлен обем от 2 570 лота.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.