На пода на борсата, в няколко сделки бяха прехвърлени 1 420 835 лота или 23.33% от капитала на Корпоративна търговска банка. Цената, на която се изтъргуваха книжата бе 75 лв.

Вероятно купувачът е Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург, а продавач е Бромак ЕООД, които е мажоритарен акционер в трезора. Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург е косвено контролирана от Фонд Генерален държавен резерв на Султаната на Оман. Тя получи разрешение да купи над 20%, но без право да достига или надхвърля прага от 33% от капитала на КТБ, в размер на 60 000 000 лева.Държавният Общ Резервен Фонд на Оман е една от основните инвестиционни институции на правителството на Султаната на Оман.

В края на януари Корпоративна търговска банка получи уведомление от мажоритарния акционер на банката Бромак ЕООД, че същият е сключил предварителен договор за продажба на 1 800 000 от притежаваните от него акции /30% от капитала/ на банката, на купувача Бългериън Акуизишън Къмпани ІІ С.а.р.Л., Люксембург.