Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов каза пред журналисти в МС, че предлага три пътни проекта да се прехвърлят от изпълнителна агенция ФАР към министерството - към Национална агенция "Пътна инфраструктура"/НАПИ/. Целта е проектите да се финансират или от бюджета на агенцията или по линия на оперативните програми.

Става дума за обекти от националната пътна мрежа, сред които са път в Смолянско и пътен участък между Ямбол и Елхово, чиято проектна стойност за финансиране по ФАР е за около 6 млн.евро.

Има два вида обекти, които са започнати по програма ФАР от ресорната агенция. Става дума за обекти от предходни финансови меморандуми, десет от които - пътни обекти, бяха спрени от националния ръководител заради проблеми в НАПИ, каза министърът.

Тези проекти в момента се финансират със средства от държавния бюджет, докато националният ръководител на еврофондовете не вземе решение да се премине към друг тип финансиране, каза министърът. Втората част от проектите са от предходни години - между 2004 и 2006. Тяхното изпълнение продължава и те се финансират по програма ФАР, каза министърът.

Всички обекти, които са контрактувани по програма ФАР, са на обща стойност 66 млн.евро. Министърът каза, че ако агенцията беше акредитирана, тя можеше да усвои малко над 80 процента от средствата, които й се полагаха по последния финансов меморандум. Министърът каза, че за периода ноември 2007 - ноември 2008 г. по ФАР няма подписани договори за нито един проект.