Нетният размер на притока на преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор се увеличава до 512.540 млн. евро за първото тримесечие на 2010 г. спрямо 100.153 млн. евро за първото тримесечие година по-рано. Това показват данни на Националния статистически институт /НСИ/.

За второто тримесечие на 2009 г. те са били 137 млн. евро, за третото тримесечие 278 млн. евро, а за четвъртото тримесечие 163 млн. евро, става ясно от данните на статистиката.

Най-голям е бил притокът на инвестиции в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 54.375 млн. евро. По над 100 хил. евро са инвестирани в производството на метали и метални изделия, както и в производството на изделия от каучук и пластмаса.

Падат инвестициите в транспорта и хранителната промишленост.