Двата основни индекса на БФБ-София SOFIX и BG-40 започнаха сесията днес на противоположна територия. По-тесният измерител прибави 0.17% към стойността си до 1 747.85 пункта, а широкият се понижи с 0.29% до 528.26 пункта. Новите индекси BGREIT и BGTR30 се покачиха съответно с 0.05% до 101.65 пункта и 0.24% до 1 107.64 пункта.

Търговията беше вяла, а оборотът към 10.30 часа бе едва 819 хил. лв. Причината е, че от днес до петък вниманието на инвеститорите ще е насочено предимно върху IPO-то на Билборд АД.

Загуба от 3.06% до 76 лв. за лот записаха книжата на Българо-Американската кредитна банка АД при изтъргувани само 37 акции.

Пазарната капитализация на Индустриален холдинг България АД се понижи с 1.64%, а средната цената бе 11.37 лв.

С по над 1% поевтиняха още акциите на Каолин АД, Монбат АД и Спарки Елтос АД.

Сесията започна позитивно за книжата на Софарма АД, които прибавиха 1.72% до средна цена от 8.90 лв, а прехвърлените акции бяха 549 броя. Слабо повишение съответно с 0.63% до 31.87 лв. и 0.44% до 15.96 лв. отбелязаха ценните книжа на Топливо АД и Химимпорт АД.

Общо 5 460 акции на Ломско пиво АД смениха собственика си в ранната сесия, като това доведе до спад в цената с 1.29% до 3.81 лв. Утре / 6 декември / чрез смесен закрит аукцион на БФБ-София, ще бъдат предложени 20% от капитала на Ломско пиво АД.

* информацията е актуална към 10.30 часа