Днес търговията на БФБ бе активна, като индексът на ликвидните компании SOFIX приключи с леко понижение, а широкият BG 40 завърши деня с леко повишение. Как ще се развие търговията утре – прогноза на Борсометъра.

Участниците в играта Улица на парите дават известен превес на тенденцията към повишение. Според 58.33% от гласувалите SOFIX ще стартира с повишение. Същият дял е на очакващите SOFIX да приключи в сряда на зелено. Относно прогнозата за борсовите движения в средата на деня, делът на оптимистите спада до 50%.

Очакванията за движението на BG 40 са неизменни за целия утрешен ден: 30 минути преди отваряне, 2 часа след отваряне и 30 минути преди затваряне за повишение залагат 54.17% от участниците в играта Улица на парите, а за понижение 45.83%.

Всички резултати за световните и българските индекси можете да намерите в приложението Борсометър на Улица на парите.

Не е препоръка за взимането на инвестиционно решение!

Борсометърът е част от виртуалната игра, наречена Улица на парите. Нейните правила се различават от правилата за търговия на Българска фондова борса.