Незаконна процедура за приватизацията на Природен парк „Сините камъни" е задвижена от кмета на Сливен Йордан Лечков, твърдят от коалиция „За да остане природа в България". Според тях целта на прехвърлянето на собствеността е застрояване на защитената територия и изграждане на ски курорти.

Безвъзмездното прехвърляне на близо 80% от парк „Сините камъни" към общината е одобрено от общинския съвет на Сливен на 18 февруари. Това противоречи на закона, защото като държавна публична собственост природният парк не подлежи на разпоредителни сделки.

Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България обясни: „Ние изисквахме от областния управител да отмени това решение на общинския съвет като незаконосъобразно. Днес е последният срок, в който този областен управител може да го направи, 7-дневен срок от приемането на закона".

Природният парк „Сините камъни" съхранява множество защитени видове растения и животни, някои от които са записани в червената книга. Ивелин Иванов от природозащитната асоциация „Зелени Балкани" каза: „Ако заложените цели в гласуваното решение на общинския съвет станат факт, а именно - превръщането на част от Природния парк „Сините камъни" в селищни територии - е в абсолютно противоречие на другите заложени цели и изпълнявани програми за реинтридукция, връщане на редки видове и т. н. За съжаление, лешоядите още не са се научили да гнездят по хотелите и няма как да ги научим да гнездят на бъдещите хотели на Данчо Лечков".

Ако решението не се отмени, от коалицията „За да остане природа в България" ще се обърнат към Министерски съвет.